Na této stránce zístkáte veškeré informace o paliativní péči a o našem přístupu k léčbě onemocnění ledvin.

Vážení a milí pacienti,
rádi bychom Vás seznámili s péčí, kterou poskytujeme na Interním oddělení Strahov. Na základě našich dlouholetých zkušeností v péči o nemocné s chronickým onemocněním ledvin jsme si uvědomili narůstající potřebu kvalitní podpůrné péče pro naše pacienty. V roce 2016 jsme se zapojili do grantového programu Spolu až do konce, který financoval Nadační fond Avast. Díky této podpoře jsme vytvořili Centrum komplexní a podpůrné péče pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin. S Nadačním fondem nadále spolupracujeme v rámci zkvalitňování péče o naše pacienty.
Naše nemocnice má některé přednosti, které jinde nejsou, nebo nemohou být tolik v popředí. Je to především rodinná atmosféra, bez anonymity velkých nemocnic. Velkou výhodou našeho pracoviště je propojení ambulantní péče a lůžkového zázemí, kde můžeme v péči o Vás pokračovat i v případě komplikací a hospitalizace. Nabízíme vám péči v souladu s nejnovějšími poznatky a současně s respektem k Vaší autonomii a důstojnosti. Její součástí je i spolupodílení pacientů na plánování zdravotní péče v budoucnu, v případě komplikací – a to včetně závěrečné fáze života. Nabízíme vám pomoc ve všech oblastech života, do kterých nemoc vstupuje. Na péči o Vás se podílí multidisciplinární tým, kde spolupracují lékaři, psycholožky, zdravotní sestry a sociální pracovnice.

Příběh naší pacientky paní Anny

Paní Anna L. letos oslaví 87. narozeniny. Prožila hezký život, ale zdraví už jí dobře neslouží. V posledním roce se zdravotní komplikace nakupily tak, že musela hodně času strávit v nemocnici. Denně užívá spousty léků, špatně chodí a také se zadýchává. Cítí se slabá, a tak nějak ze všeho unavená. S nemocnými ledvinami je pravidelně sledována v nefrologické ambulanci. Při poslední návštěvě se dozvěděla, že její ledviny přestávají pracovat. Ošetřující lékařka ji informovala o možnostech léčby konečného selhání ledvin, tedy o hemodialýze a peritoneální dialýze. Paní Anna si není jistá, zda si dialýzu přeje, neumí si představit, jak ji bude ve svém věku a stavu zvládat. Náročné dojíždění sanitkou, podstoupení operace k vytvoření cévního přístupu… Raději by se všem lékařským zákrokům již vyhnula. Vyjádřila své obavy před lékařkou a ta ji seznámila i s možností konzervativní léčby bez dialýzy. Také ji vybídla, aby se o těchto možnostech poradila s rodinou.

Jak může pacient ovlivnit jemu poskytovanou péči?

Veškerá lékařská péče je v České republice poskytována na základě informovaného souhlasu pacienta. Snažíme se Vám nabízet takovou péči, která je v souladu s nejnovějšími poznatky lékařské vědy a zároveň je pro Vás tím nejlepším řešením. Konečné rozhodnutí je ale vždy na Vás, zda konkrétní léčebný zákrok budete podstupovat nebo ne, a my se budeme snažit Vaše rozhodnutí respektovat.

Je dialýza povinná?

Stejně jako jiné léčebné procedury není dialýza povinná. Někdy nastávají situace, kdy nepřináší ani zlepšení ani prodloužení života. Nutné lékařské zákroky, dojíždění a případné komplikace spojené s dialýzou mohou představovat velkou zátěž a strádání. Náš lékař s Vámi probere všechny možnosti léčby selhání ledvin, včetně možnosti dialýzu nezahajovat. V případě, že jste dialýzou léčeni a nastane situace, kdy Vám bude léčba více brát než dávat, je možné dialýzu ukončit.

Co bude následovat, pokud se rozhodnu dialýzu nezahájit?

Konečné selhání ledvin lze léčit několika způsoby. Jedná se o transplantaci ledvin, hemodialýzu a peritoneální dialýzu. Všechny tyto léčebné metody dokážou více či méně dokonale nahradit funkci ledvin. Pokud se ale rozhodnete, že si žádnou z těchto variant nepřejete, neznamená to, že nebudete dál léčen. Je tu ještě možnost čtvrtá – konzervativní léčba selhání ledvin. Jestliže se pro tuto variantu rozhodnete, budeme se o Vás nadále starat v našich ambulancích a budeme se snažit o maximální podpůrnou péči a o tlumení všech nepříjemných příznaků, které se selháním ledvin souvisí. Vždy tu pro Vás bude možnost hospitalizace na našem oddělení v případě zhoršení stavu.