Křehkých pacientů s pokročilým onemocněním ledvin neustále přibývá. Tito pacienti profitují z časné implementace podpůrné a paliativní péče. Internímu oddělení Strahov se díky podpoře Nadačního fondu Avast podařilo začlenit tuto péči do každodenní praxe.

Tento komplexní přístup není benefitem jen pro pacienty s pokročilým onemocněním ledvin, z plánování budoucí péče a dobrého managementu symptomů profitují všichni nemocní.

Jestli se chcete dozvědět víc prohlédněte se naše stránky věnované této problematice.

Jak pomáháme pacientům

Ambulance
Hemodialyzační středisko
Lůžkové oddělení

Ambulance

  1. Ambulance podpůrné nefrologické péče
  2. Nefrologická ambulance, včetně predialyzační poradny
  3. Ambulance klinického psychologa
  4. Nutriční poradna

Naše ambulantní část poskytuje komplexní péči se zaměřením na všechny potřeby nefrologického pacienta. V ambulanci podpůrné nefrologické péče se zaměřujeme zejména na pacienty se složitějším managmentem symptomů.

Ambulance peritoneální dialýzy

Zkušený tým lékařů a sester ambulance peritoneální dialýzy poskytuje péči pacientům se zájmem o tento typ dialýzy od predialyzační rozvahy, založení peritoneálního katetru, individuální nastavení vhodného režimu dle léčebných cílů, řešení komplikací atd. Školíme také rodinné příslušníky k provádění asistované peritoneální dialýzy.

Hemodialyzační středisko

Disponujeme moderně vybaveným velkým hemodialyzačním střediskem. Pečujeme zde o ambulantní i hospitalizované pacienty. Důraz klademe na kvalitu života s individualizací dialyzačních parametrů dle potřeb a cílů konkrétního pacienta.

Lůžkové oddělení

V případě potřeby podrobnějšího vyšetření či komplikací máme možnost pacienty hospitalizovat na našem lůžkovém oddělení s dlouholetou tradicí a bohatými zkušenostmi s péčí o pacienty se selháváním ledvin ve všech fázích jejich onemocnění. Během hospitalizace řešíme nejen zdravotní problémy nemocných, ale také jejich psychologický komfort a sociální potřeby. Našim cílem je návrat spokojeného pacienta, pokud možno do domácího prostředí.

Pro pacienty

Jste pacient a chete více informací? Klikněte na tlačítko níže a dozvíte se více informací o péči, kterou vám nabídneme.

Pro odborníky

Jste odborník? Potom klikněte na tlačítko níže.